Logo
Mã sản phẩm: TL01
Tình trạng: Còn
Lượt xem: 178
Trái thanh long siêu đẹp do sử dụng phân bón lá vi lượng  có chất điều hòa sinh trưởng VSL 3