Logo
Mã sản phẩm: TC-05
Tình trạng: Còn
Lượt xem: 2337
Trang trại thanh long tại xã hàm kiệm, Phan thiết

Thanh long vỏ vàng  ruột trắng sử dụng phân bón vsl3 trái tuyệt đẹp đạt tiêu chuẩn xuất khẩu