Logo

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY ĂN TRÁI ĐỒNG NAI - VACDONA

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

  • Chức danh: Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Xuân Vinh
  • Sinh ngày: 4/4/1978
  • Dân tộc: Kinh
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 02, đường Hoàng Minh Châu, phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  • Chỗ ở hiện tại: Số 02, đường Hoàng Minh Châu, phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DANH SÁCH THÀNH VIÊN GÓP VỐN

STT
Tên thành viên
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
 1 Nguyễn Xuân Vinh Số 02, đường Hoàng Minh Châu , phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 2 Nguyễn Ngọc Nam Trân Số 02, đường Hoàng Minh Châu, phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 

Share with friends