Logo
Mã sản phẩm: 0
Tình trạng: Hết
Lượt xem: 2481
Trang trại thanh long tại xã Hàm Kiện , Phan Thiết

 Thanh long  Sử dụng phân bón VSL3 trái tuyệt đẹp đạt tiêu chuẩn xuất khẩu