Logo

Ở xã Mương Mán (Hàm Thuận Nam) có gia đình bà Phan Thị Hồng Huệ thực hiện chấm 2 chai thuốc nhỏ (12 cc) trên thanh long vườn nhà, đã thu hoạch được 6 tạ, bán 2,5 triệu, lãi 2 triệu đồng. Cùng xã, ở thôn Đại Thành, ông Võ Xuân Hoàng cũng dùng 4 chai nhỏ, chấm ra 4 thiên trái, được 2,4 tấn, bán 12 triệu, lãi 10 triệu đồng. Riêng ở thôn Đằng Thành có ông Phạm Văn Khả (Bảy Khả), đã mạnh dạn bỏ tiền mua thuốc chấm tới 1,7 triệu, thu hoạch được 7 tấn trái, bán 28 triệu, lãi hơn 24 triệu đồng.

So sánh với phương pháp chong đèn điện, hiệu quả và lợi nhuận của việc dùng thuốc VSL 1 cao hơn. Theo tính toán, 150 trụ thanh long cần khoảng 3 triệu đồng tiền dầu cho 15 đêm chong đèn liên tục, nếu ra 3 thiên bông mới đạt. Sau khi cắt điện thì mất 5 ngày nữa mới thấy bông; đến thời điểm thu hoạch phải mất thêm 55 - 60 ngày nữa; nếu thời tiết không thuận lợi thì sau khi rút điện, thanh long không thể ra hoa. Nếu dùng VSL 1 thì sau khi bóc mắt thanh long, chấm thuốc 2 ngày đã thấy nụ bông. Chi phí cho 150 trụ thanh long chỉ 1 triệu đồng, trong đó tiền thuốc là 500.000 đồng, trả tiền công thuê người chấm 500.000 đồng. Trong quá trình kích thích, nhà vườn chọn lựa cành, mắt khỏe để cho ra trái nên đạt kết quả cao, trái được nuôi dưỡng trên cành đủ sức nên to hơn; thời gian thu hoạch sớm hơn 20 ngày so với chong đèn. Sau khi cho đợt trái đầu tiên khoảng 20 đến 25 ngày, nhà vườn tiếp tục làm được đợt thứ hai trên những cành khác, trong khi phương pháp chong đèn trong thời gian nuôi dưỡng trái không cho phép kích thích đợt trái thứ hai.

Ông Bảy Khả cho biết ông mua 9 chai lớn (loại 24 ml) hết 1.683.000 đồng, chấm ra 14 thiên bông, lặt bỏ bớt những bông xấu, còn hơn 13 thiên trái, thu hoạch 7 tấn, giá bình quân 4.000 đ/kg. Việc thực hiện theo phương pháp này còn an toàn hơn dùng điện.

Website Hội Nông dân Việt Nam

Địa chỉ cung cấp thuốc : VSL-1 và VSL-2 do Công ty VACDONA sản xuất.

Share with friends