Logo
Phun phân bón lá vi lượng có bổ sung chất điều hòa sinh trưởng VSL3 cho mận An Phước và nhãn xuồng cơm vàng.

 

Mận An Phước:

Trước khi bông nở 3 ngày dùng phân bón lá VSL3 20cc pha 8 lít nước phun sương cho 3000 chùm bông (dùng Bec phun hình con cò,chỉ phun 1 lần)sau đó tỉa bớt trái,1 chùm chỉ để 1_2 trái,chỉ để lại chùm trái có góc thẳng 45 độ với mặt đất tránh trường hợp cuống trái bị gãy ảnh hưởng tới sự phát triển của trái.
Hiệu quả sau khi phun: Cuống trái mận sẽ to hẳn lên,trái sẽ lớn hơn 10_20% nếu cho phân đầy đủ,màu sắc trái đỏ sậm.

Nhãn xuồng cơm vàng:

Sau khi bông nở 3 ngày dùng phân bón lá VSL3 20cc pha 8 lít nước phun sương cho 3000 chùm bông (dùng Bec phun hình con cò,chỉ phun 1 lần).
Hiệu quả sau khi phun: Trái to hơn 10_20% nếu cho phân đầy đủ,hột sẽ nhỏ lại,cơm sẽ dày lên

Share with friends